Služby

Služby v oblasti práva a daní

Záměrně se nezaměřujeme na všechny typy právních odvětví. Vybíráme si pouze některé, a na ně se dlouhodobě specializujeme. Mezi oblasti, u kterých garantujeme vysokou míru odbornosti, spadá zejména obchodní právo, správní právo, nemovitostní právo, cizinecké a azylové právo, školské právo, mezinárodní právo soukromé.

Vedení účetnictví a daňové evidence

Je bezesporu nutné držet krok s požadavky kladenými legislativou na podnikatele. Správně vedené účetnictví a nastavení daňových aspektů podnikajících subjektů je klíčové. Převezmeme na sebe všechny povinnosti související s vedením účetnictví a daňových záležitostí. Služby nabízíme fyzickým a právnickým osobám, podnikatelům i neziskovým organizacím.

Realitní a dotační služby

Zajišťujeme realitní služby ve smyslu zákona č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování. Obraťte se směle na nás v případě zájmu o nákup či prodej nemovitostí v tuzemsku nebo v zahraničí. Specializujeme se na realitní trh v Rakousku, Německu, Itálii a Chorvatsku. Spolupracujeme se zahraničními partnery v oblasti práva, daní a nemovitostí.

Kurzy a školení

Pro své klienty pořádáme široké spektrum kurzů a firemních školení ve vybraných právních a daňových oblastech. V našem týmu působí odborníci z akademického prostředí a praktici s dlouholetou praxí. Kurzy cílíme na širokou veřejnost a firemní zákazníky. Zajišťujeme vzdělávací programy a kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Svěřenské fondy

Zastupujeme klienty při zakládání a správě svěřenských fondů podle práva ČR a dle zahraničních právních řádů. Asistujeme při získávání a shromažďování peněžních prostředků nebo jiných, penězi ocenitelných hodnot, pro svěřenský fond. Připravíme pro vás smlouvu o vyčlenění majetku do správy svěřenského správce, zaevidujeme svěřenský fond, zajistíme jeho statut.

Nakladatelství

Vydáváme řadu odborných publikací zejména v oboru právo a daně. Nevyhýbáme se však ani zajímavým titulům z jiných oblastí. Vydavatelskou činnost zajišťujeme kompletně od grafických a typografických úprav až po produkci, tisk, propagaci a prodej. Vydavatelskou činnost provádíme jak u tištěných titulů, tak ve formátu moderních elektronických knih. Produkujeme také čím dál oblíbenější audioknihy.